picture

Lidé

Řízení lidských zdrojů Bc.

Neztrácej čas a

Podej přihlášku ico ico

Pracovní pozice, ve kterých se mohou absolventiŘízení lidských zdrojů uplatnit

 • HR manager
 • Vedoucí personálního útvaru
 • HR Recruiter – Specialista náboru
 • Kouč vzdělávání zaměstnanců
 • Personálně mzdový referent

CO NABÍZÍ STUDIUM PROGRAMU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ?

Řízení lidských zdrojů je příprava samostatných personalistů pro malé a střední organizace, resp. odborných pracovníků/specialistů personálních útvarů v korporátní sféře a v organizacích veřejné a státní správy. Absolventi studijního programu však také získají dostatečné znalosti k tomu, aby podle své volby a potřeby mohli bezprostředně po absolvování či s několikaletým odstupem navázat studiem v magisterském stupni studia..

pictogram

Personální
marketing

Umět zaujmout ty nejlepší zájemce o zaměstnání ve firmě či instituci patří mezi významné dovednosti personalisty. V Personálním marketingu se naučíš, jak využívat klasické i nejmodernější metody komunikace se zájemci o zaměstnání.

pictogram

Rozvoj Lidských zdrojů v organizaci

Lidé jsou nejcennější kapitál každé organizace. Prostředky věnované na jejich získání by byly k ničemu, kdybychom neuměli zaměstnance dále vzdělávat a umožňovat jim udržovat jejich kompetence na úrovni potřebné pro to, co děláme dnes, i pro to, co budeme dělat zítra.

pictogram

Personální
management

Řízení lidských zdrojů v organizacích není věcí jen personalistů, ale především všech manažerů. Jaká je dělba práce mezi manažery a personalisty a co znamená pojem zaměstnanec jako subjekt řízení lidských zdrojů?

pictogram

Ekonomika podniku

Ať už organizace podniká nebo je příspěvkovou nebo rozpočtovou organizací, její činnosti jsou vždy limitovány prostředky, které může vynaložit na svůj provoz a tedy i na zaměstnance. Bez pochopení zákonitostí podnikové ekonomiky nemůže být personalista rovnoprávným partnerem managementu.

pictogram

Pracovní právo a právo zaměstnanosti

Pracovní právo je základním kamenem zaměstnávání lidí. Tak jako na silnici nemůžeme vyjet bez znalosti pravidel silničního provozu, nemůžeme zaměstnávat lidi bez znalosti zákoníku práce a dalších předpisů.

pictogram

Rétorika a
komunikace

I v digitální době jsou schopnosti komunikovat, vyjednávat, argumentovat jedny z nejcennějších. Mezilidská komunikace, a ta pracovní zejména, má svoje pravidla, zákonitosti a postupy. Kdo je zná a umí využívat, má výhodu.

Jaký titul získám ?

Chceš studovat Řízení lidských zdrojů? Máš rád týmovou práci a práci s lidmi? Studuj program, který tě bude bavit!

pictogram
 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a odborných praxí v organizacích
 • Absolventi získají akademický titul Bc.

Zobrazit studijní plán

Kde se uplatním ?

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studia Řízení lidských zdrojů je připraven zastávat pracovní pozice ve všeobecné personalistice (HR general) organizací i pozice specialistů personálních procesů ve všech typech organizací v podnikatelském sektoru i ve veřejné správě nebo neziskovém sektoru. Širší znalost souvislostí v oblasti lidských zdrojů v organizacích může využít i v pracovních pozicích naplňujících státní politiku zaměstnanosti, tj. v referentských pozicích ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven apod. Znalosti získané studiem ekonomických a manažerských předmětů mu, ve spojení se získanou praxí, umožňují úspěšně zvládnout pozici samostatného personalisty/HR manažera v malých a středních organizacích nebo podnikatelskou činnost v oblasti služeb zaměstnanosti (agentury práce).

ico
ico
ico
ico

Jakou formou budu studovat ?

Prezenční

pictogram
 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Můžete se zúčastnit výměnného programu Erasmus a vycestovat do zahraničí.

Kde můžu studovat ?

Studijní program Řízení lidských zdrojů můžeš studovat v centru Prahy na Spálené ulici nebo na Michálkovické ulici 1810 v Ostravě.

map

Chci se přihlásit ke studiu

ico
 • Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2023) si můžeš podat od 1.12.2022 – 30.9.2023
 • Přihlášku můžeš podat ZDE

Řízení lidských zdrojů Bc.

Délka studia:standardně 3 roky

Absolvent získává titul Bc.

Možnost studia:prezenční i kombinovaná

Výše školného: 56 000,- / rok nebo 30 800,- / semestr

Podej přihlášku na bc. ico ico

Proč řízení lidských zdrojů?

 • Lidé jsou nejcennějším kapitálem každé organizace. Technologie a postupy se dají okopírovat, lidé ne.
 • Špičkové personalisty potřebují všichni, bez ohledu na velikost organizace a odvětví, ve kterém působí.
 • Standardy kvalitní personální práce platí po celém světě – získané znalosti a dovednosti uplatníte jak v malém českém městečku, tak v celosvětově působící korporaci.
 • „Řidičák“ na řízení lidí je základním předpokladem pro výkon jakékoliv manažerské pozice.
pictogram

V čem jsme jiní než podobné studijní programy?

 • Komplexní pojetí personální práce v organizaci.
 • Znalosti a praktické dovednosti – nejen, jak se to dělá, ale i proč se to tak dělá. Trendy, nejnovější poznatky v oboru.
 • Propojení s praxí – zapojení špičkových odborníků z praxe, personálních manažerů z dopravy, IT, energetiky, cestovního ruchu a dalších odvětví, a také vlastní praxe v průběhu studia.

CO JE NOVÉHO V PROGRAMU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ?

 • V nové akreditaci jsme dali důraz na zvládnutí celé problematiky personální práce v organizaci. Od nezbytných rutinních základů personální administrativy, až po plánování, řízení a vyhodnocování rozvojových aktivit manažerů a klíčových zaměstnanců organizací v podnikatelském i nepodnikatelském sektoru.

Podívejte se na další studijní programy, které nabízíme